CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống đèn chạy ban ngày không bật đèn hậu và có thể không cung cấp đủ ánh sáng trong những điều kiện lái tầm nhìn kém. Đảm bảo bạn bật đèn pha nếu thích hợp, trong tất cả các điều kiện tầm nhìn kém. Không làm như vậy sẽ gây ra tai nạn.

Hệ thống bật đèn trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
Để bật hệ thống, xoay điều khiển ánh sáng sang vị trí bất kỳ ngoại trừ đèn đầu xe.