Sử dụng màn hình cảm ứng để chọn tùy chọn sau:
Missing Image  Chọn tùy chọn cài đặt trên thanh tính năng.Missing Image  Chọn chiếu sáng xung quanh.
Missing Image
Bật hệ thống chiếu sáng xung quanh
Chạm vào mỗi màu một lần.
Thay đổi màu
Chạm vào bất kỳ màu nào một lần.
Điều chỉnh độ sáng
Kéo màu đã chọn lên hoặc xuống.
Tắt hệ thống chiếu sáng xung quanh
Chạm vào màu đã chọn một lần hoặc kéo màu đã xuống đến mức độ sáng bằng 0.