Điều khiển ga tự động cho phép bạn duy trì tốc độ đã thiết lập mà không phải giữ chân trên bàn đạp ga. Bạn có thể sử dụng điều khiển ga tự động khi tốc độ xe của bạn lớn hơn 30 km/h.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok