Ghi Chú:   Đèn cảnh báo nguy hiểm hoạt động khi khóa điện ở bất kỳ vị trí nào, hoặc khi chìa khóa không ở trong khóa điện. Nếu dùng chức năng này khi xe không nổ máy, ắc quy sẽ bị yếu điện. Kết quả là có thể không đủ công suất để khởi động lại xe.
Image Shown Without Description  Điều khiển đèn cảnh báo nằm trên bảng đồng hồ. Sử dụng nút cảnh báo nguy hiểm khi xe của bạn đang tạo ra một mối nguy hiểm cho các xe khác.
  • Nhấn điều khiển đèn cảnh báo và tất cả đèn báo rẽ trước và sau sẽ nháy sáng.
  • Nhấn lại nút này để tắt đèn báo.