CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Nếu xe của bạn vừa bị va chạm, hãy mang xe đi kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến hỏa hoạn, thương tích cá nhân hoặc tử vong.

Ghi Chú:   Khi bạn cố khởi động lại xe sau khi ngắt nhiên liệu, xe phải đảm bảo rằng nhiều hệ thống khác nhau đều an toàn để khởi động lại. Sau khi xác định rằng hệ thống an toàn thì xe sẽ cho phép bạn khởi động lại.
Ghi Chú:   Trong trường hợp xe của bạn không khởi động lại sau lần thử thứ ba, hãy liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ.
Tính năng ngắt bơm nhiên liệu sẽ ngắt dòng chảy nhiên liệu vào động cơ trong trường hợp va chạm vừa phải đến nghiêm trọng. Không phải mọi tác động đều gây ra hiện tượng ngắt bơm nhiên liệu.
Nếu xe bị ngắt bơm nhiên liệu sau khi va chạm, bạn có thể khởi động lại xe.
Nếu xe của bạn có hệ thống chìa khóa:
  1. Tắt khóa điện.
  2. Bật khóa điện đến vị trí khởi động.
  3. Tắt khóa điện.
  4. Bật khóa điện để bật lại bơm nhiên liệu.
  5. Nếu xe không khởi động, hãy lặp lại bước 1 đến bước 4.
Nếu xe có hệ thống khởi động bằng nút bấm:
  1. Ấn START/STOP để tắt khóa điện của xe.
  2. Nhấn bàn đạp phanh và START/STOP để bật khóa điện của xe.
  3. Nhả chân phanh và nhấn START/STOP để tắt khóa điện của xe.
  4. Bạn có thể thử khởi động xe bằng cách nhấn chân phanh và START/STOP hoặc nhấn START/STOP mà không nhấn vào chân phanh.
  5. Nếu xe không khởi động, hãy lặp lại bước 1 đến bước 4.