Image Shown Without Description
Ấn để bật hoặc tắt đèn sương mù.
Bạn có thể bật đèn sương mù khi điều khiển hệ thống chiếu sáng ở vị trí bất kỳ ngoại trừ đèn pha tự động hoặc tắt.