Gương làm mờ thủ công
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được điều chỉnh các gương khi xe đang di chuyển. Điều này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Kéo vấu bên dưới gương về phía bạn để giảm tác động của ánh sáng từ phía sau.
Gương làm mờ tự động (Nếu được trang bị)
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được điều chỉnh các gương khi xe đang di chuyển. Điều này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Gương mờ đi để giảm tác động của ánh sáng từ phía sau. Gương trở về trạng thái bình thường khi ánh sáng từ phía sau không còn xuất hiện hoặc nếu bạn chuyển sang số lùi (R).
Không được che các cảm biến ở phía trước và phía sau gương.
Ghi Chú:   Hành khách ở giữa ghế sau hoặc tựa đầu giữa ghế sau được kéo lên có thể ngăn ánh sáng đi tới cảm biến.