Hộp đồ ở bên hành khách của cụm táp lô.
Mở hộp đồ bằng tay nắm chốt.
Image Shown Without Description
Hộp đồ có khóa (Nếu được trang bị)
Khóa hộp đồ bằng khóa điện. Để khóa, đóng hộp đồ và cắm chìa khóa điện vào ổ khóa hộp đồ và xoay theo chiều kim đồng hồ. Rút chìa khóa.
Để mở khóa, cắm chìa khóa điện vào ổ khóa hộp đồ và xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok