Image Shown Without Description
Nếu bạn cần kéo xe, hãy liên hệ với đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp hoặc, nếu bạn là thành viên của chương trình hỗ trợ trên đường, chương trình này sẽ giúp bạn gọi đơn vị cứu hộ.
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thiết bị nâng bánh xe hoặc xe chuyên dụng để kéo xe của bạn. Không được kéo xe bằng dây. Chúng tôi không phê duyệt cho quy trình kéo xe bằng dây. Xe có thể bị hư hỏng nếu kéo không đúng cách hoặc bằng bất cứ cách thức nào khác.
Kéo xe tất cả bánh xe chủ động hoặc hai cầu chủ động yêu cầu tất cả các bánh xe không chạm mặt đất, như sử dụng thiết bị nâng bánh xe hoặc xe chuyên dụng. Việc này giúp ngăn hư hỏng hộp số, hệ thống tất cả bánh xe chủ động hoặc hai cầu chủ động và xe.