Màn hình của bộ đài   Tìm nguyên nhân  
Please check CD
Báo lỗi CD chẳng hạn không đọc được đĩa hay sai loại đĩa. Đảm bảo rằng đĩa được đưa vào đúng cách. Vệ sinh đĩa và thử lại, hoặc thay bằng đĩa nhạc thường vẫn nghe. Nếu lỗi vẫn còn hãy liên lạc với đại lý.  
CD drive malfunction
Báo lỗi CD chẳng hạn như lỗi do phần cơ khí.  
CD drive high temp.
Nếu nhiệt độ bên ngoài quá cao thì đầu đĩa có thể ngừng hoạt động cho đến khi nhiệt độ giảm xuống.  
IPOD ERROR READING DEVICE   Báo lỗi với máy nghe nhạc iPod chẳng hạn không thể đọc dữ liệu. Chắc chắn là máy iPod đã được cắm đúng. Nếu lỗi vẫn còn hãy liên lạc với đại lý.