Missing Image
Xoay tấm che nắng đến cửa sổ bên và kéo dài ra phía sau để che nắng được nhiều hơn.
Chiếu sáng gương trang điểm
Missing Image
Nâng nắp để bật đèn.