Image Shown Without Description
Xoay tấm che nắng đến cửa sổ bên và kéo dài ra phía sau để che nắng được nhiều hơn.
Chiếu sáng gương trang điểm (Nếu được trang bị)
Image Shown Without Description
Nâng nắp để bật đèn.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok