Xe này được trang bị hệ thống treo tự động chủ động. Đèn pha không yêu cầu điều chỉnh thêm tầm ngắm.