Các cầu chì
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn phải thay thế cầu chì với một cầu chì khác có cùng dải cường độ dòng điện cho phép. Sử dụng cầu chì với dải cường độ dòng điện cao hơn có thể gây phá hủy dây điện và cháy.

Image Shown Without Description
Nếu các thiết bị điện trên xe không hoạt động, có thể một cầu chì nào đó đã bị nổ. Cầu chì bị nổ được xác định bằng dây bị đứt trong cầu chì. Kiểm tra các cầu chì tương thích trước khi thay thế bất kỳ thiết bị điện nào.
Loại cầu chì
Image Shown Without Description
Chú thích   Loại cầu chì  
A   Siêu nhỏ 2  
B   Siêu nhỏ 3  
C   Maxi  
D   Mini  
E   Hộp M  
F   Hộp J  
G   Hộp J thấp