Missing Image
ATắt đèn.
BĐèn đỗ xe, đèn cụm đồng hồ, đèn biển số và đèn hậu.
CĐèn pha.
Đèn pha chiếu xa
Missing Image
Missing Image  Đẩy cần điều chỉnh về phía trước để bật đèn pha.
Đẩy lại cần điều chỉnh về phía trước hoặc kéo cần điều chỉnh về phía bạn để tắt đèn pha.
Nhấp nháy đèn pha của đèn đầu xe
Missing Image
Kéo nhẹ cần điều chỉnh về phía bạn và nhả cần để nháy đèn pha.