CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống này không giảm trách nhiệm của bạn trong việc lái xe cẩn trọng và chú ý. Bạn có thể cần hủy hệ thống nếu hệ thống không bật đèn pha ở điều kiện tầm nhìn kém, chẳng hạn như sương mù vào ban ngày.

Image Shown Without Description
Khi điều khiển hệ thống chiếu sáng ở vị trí đèn tự động, đèn pha sẽ bật trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi cần gạt nước bật.
 Đèn pha vẫn duy trì sáng trong một khoảng thời gian sau khi bạn tắt khóa điện. Sử dụng các điều khiển của màn hình thông tin để điều chỉnh khoảng thời gian đèn pha duy trì bật.
Ghi Chú:   Nếu bật đèn tự động, bạn không thể bật đèn pha cho đến khi hệ thống bật đèn cốt.
Đèn pha do cần gạt nước kích hoạt
Khi bạn bật đèn tự động, đèn pha sẽ bật trong vòng 10 giây bật cần gạt nước. Đèn pha tắt sau khoảng 60 giây khi bạn tắt cần gạt nước.
Đèn pha không bật khi cần gạt nước:
  • Gạt một lần.
  • Sử dụng máy rửa kính chắn gió.
  • Nếu cần gạt nước ở chế độ không liên tục.
Ghi Chú:   Nếu bạn bật đèn tự động và cần gạt nước tự động, đèn pha sẽ bật khi cần gạt nước kính chắn gió hoạt động liên tục.