Để điều chỉnh góc chiếu chùm sáng đèn pha, hãy thực hiện như sau:
Image Shown Without Description
  1. Nhấn để nhả điều khiển.
  1. Xoay điều khiển theo tải của xe để ngăn bạn làm chói (lóa) mắt những người đi đường khác khi bật đèn pha.
Ghi Chú:   Đặt điều khiển về 0 khi xe không tải.
Ghi Chú:   Đặt pha cốt để chiếu sáng mặt đường trong khoảng 35–100 m khi xe được tải một phần hoặc toàn phần.
  1. Nhấn để kết thúc điều khiển.