CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn kiểm tra vô lăng đã được mở khóa trước khi bắt đầu khởi hành.

Để khóa tay lái:
  1. Rút chìa khóa khỏi ổ khóa.
  1. Xoay vô lăng 180 độ từ vị trí lái thẳng để gài khóa.
Để mở khóa vô lăng:
  1. Đút chìa khóa vào ổ khóa điện.
  1. Xoay chìa khóa sang vị trí bật.
Ghi Chú:   Nếu đang có lực tác dụng lên vô lăng bạn có thể cần phải quay nhẹ vô lăng để mở khóa.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay