CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn kiểm tra vô lăng đã được mở khóa trước khi bắt đầu khởi hành.

Để khóa tay lái:
  1. Rút chìa khóa khỏi ổ khóa.
  1. Xoay vô lăng 180 độ từ vị trí lái thẳng để gài khóa.
Để mở khóa vô lăng:
  1. Đút chìa khóa vào ổ khóa điện.
  1. Xoay chìa khóa sang vị trí bật.
Ghi Chú:   Nếu đang có lực tác dụng lên vô lăng bạn có thể cần phải quay nhẹ vô lăng để mở khóa.