CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được đổ tràn bình nhiên liệu. Áp suất trong bình nhiên liệu đầy tràn có thể làm rò rỉ và khiến nhiên liệu bắt lửa.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không tháo vòi bơm nhiên liệu khỏi vị trí chuẩn của nó khi nạp nhiên liệu.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi nạp nhiên liệu, hãy luôn nhớ tắt động cơ và không được để tia lửa điện hoặc ngọn lửa gần van bình nhiên liệu. Không được hút thuốc hoặc sử dụng điện thoại di động khi nạp nhiên liệu. Hơi nhiên liệu cực kỳ độc hại trong một số điều kiện nhất định. Tránh hít phải quá nhiều hơi nhiên liệu.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Chờ ít nhất 10 giây trước khi bỏ vòi bơm nhiên liệu ra để cho phép nhiên liệu còn lại chảy vào bình nhiên liệu.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Dừng nạp nhiên liệu khi vòi bơm nhiên liệu tự động ngắt lần thứ nhất. Nếu không dừng nạp nhiên liệu, nhiên liệu sẽ lấp đầy khoảng không gian giãn nở trong bình nhiên liệu và có thể dẫn đến tràn nhiên liệu.

Image Shown Without Description
ALoại 1: Bên trái - nhấn vào nắp bình nhiên liệu để mở nắp.
BLoại 1: Bên phải - nhấn vào nắp bình nhiên liệu để mở nắp.
CLoại 2: Bên trái - kéo nắp bình nhiên liệu để mở nắp.
DLoại 2: Bên phải - kéo nắp bình nhiên liệu để mở nắp.
  1. Mở hoàn toàn nắp bình nhiên liệu đến hết hành trình.
Image Shown Without Description
  1. Mở khóa nắp bình nhiên liệu và tháo nắp ra.
  1. Lắp vòi bơm nhiên liệu lên trên tới khấc đầu tiên trên vòi bơm A.Giữ vòi tỳ trên nắp của ống bình chứa nhiên liệu đang mở.
Image Shown Without Description
  1. Giữ vòi bơm nhiên liệu ở vị trí thấp hơn B khi nạp nhiên liệu. Giữ vòi bơm nhiên liệu ở vị trí cao hơn A có thể ảnh hưởng tới dòng chảy nhiên liệu và ngắt vòi bơm nhiên liệu, trước khi nạp đầy bình nhiên liệu.
Image Shown Without Description
  1. Vận hành vòi bơm nhiên liệu trong khu vực được minh họa.
Image Shown Without Description
  1. Nâng nhẹ vòi bơm nhiên liệu, sau đó, từ từ rút vòi bơm ra.
  1. Lắp lại nắp bình chứa nhiên liệu và đóng nắp bình chứa nhiên liệu.
Ghi Chú:   Không tìm cách khởi động động cơ khi đổ nhầm loại nhiên liệu.Sai nhiên liệu có thể gây hư hỏng động cơ không nằm trong phạm vi Bảo Hành của xe.Mang xe của bạn đi kiểm tra ngay.