Hóa chất rửa xe và bụi bẩn trong môi trường có thể gây nhiễm bẩn kính chắn gió và lưỡi gạt mưa. Kính chắn gió và lưỡi gạt mưa bẩn sẽ làm cho gạt mưa kính chắn gió hoạt động kém. Giữ lưỡi gạt mưa và kính chắn gió sạch sẽ để gạt mưa kính chắn gió hoạt động tốt.
Để vệ sinh kính chắn gió và lưỡi gạt mưa:
  • Vệ sinh kính chắn gió bằng chất vệ sinh kính không gây ăn mòn. Khi vệ sinh phần bên trong của kính chắn gió, tránh để nước vệ sinh kính tiếp xúc với cụm táp lô hoặc ốp cửa xe. Lau sạch nước vệ sinh kính trên các bề mặt này ngay lập tức.
  • Đối với kính chắn gió nhiễm bẩn từ nhựa cây, hóa chất, sáp hoặc côn trùng, hãy vệ sinh toàn bộ kính chắn gió bằng miếng chùi rửa có chứa sợi thép (không cao hơn cấp 0000) theo vòng tròn và rửa sạch bằng nước.
  • Vệ sinh lưỡi cần gạt bằng cồn rửa isopropyl hoặc nước rửa kính chắn gió đậm đặc.
Ghi Chú:   Không sử dụng lưỡi dao cạo hoặc vật sắc khác để vệ sinh hoặc bóc đề can dán ở mặt trong của kính sau có sưởi.Bảo hành xe không chi trả cho những thiệt hại gây ra cho các mạch lưới sưởi của cửa sổ sau có sưởi.