Các cảm biến phía sau chỉ hoạt động khi hộp số ở vị trí số lùi (R). Khi xe của bạn chạy gần đến các chướng ngại vật, tốc độ âm thanh cảnh báo tăng lên. Khi vật cản cách ít hơn 30 cm, âm thanh cảnh báo sẽ phát ra liên tục. Nếu hệ thống phát hiện vật thể đứng yên hoặc lùi lại xa hơn 30 cm so với các góc của cản, âm thanh chỉ phát ra trong ba giây. Khi hệ thống phát hiện một vật thể đang tiếp cận gần, âm thanh cảnh báo lại kêu trở lại.
Image Shown Without Description
Vùng phủ sóng tối đa là 1,8 m kể từ cản sau. Vùng phủ sóng có thể bị giảm ở các góc xa hơn của cản.
Hệ thống phát hiện các vật thể nhất định khi hộp số ở số lùi (R):
  • Xe của bạn đang chuyển động hướng về một đối tượng cố định ở tốc độ 5 km/h hoặc chậm hơn.
  • Xe của bạn không chuyển động, nhưng đối tượng chuyển động đang tiếp cận gần phía sau xe của bạn với tốc độ 5 km/h hoặc chậm hơn.
  • Xe của bạn đang chuyển động với tốc độ thấp hơn 5 km/h và đối tượng chuyển động đang tiếp cận gần phía sau xe của bạn với tốc độ 5 km/h hoặc chậm hơn.
Hệ thống chỉ cung cấp âm thanh cảnh báo khi xe của bạn đang di chuyển hoặc xe đứng yên và vật cản được phát hiện cách cản ít hơn 30 cm.
Màn hình thông báo khoảng cách đến vật cản (Nếu được trang bị)
Hệ thống cung cấp biểu thị khoảng cách đến vật cản thông qua màn hình thông tin. Đèn báo khoảng cách hiển thị khi cần số ở vị trí số lùi (R).
Màn hình thông báo hiển thị:
  • Khi khoảng cách đến vật cản giảm, các vật cản trong màn hình thông báo sáng lên và di chuyển về phía biểu tượng xe.
  • Nếu không phát hiện vật cản, các vật cản trong màn hình hiển thị khoảng cách được tô xám.