Các cảm biến phía trước hoạt động khi hộp số ở bất kỳ vị trí nào ngoài vị trí số đỗ (P) và xe của bạn đang di chuyển ở tốc độ thấp.
Image Shown Without Description
Phạm vi hoạt động tối đa là 70 cm kể từ cản trước. Phạm vi hoạt động giảm ở các góc xa hơn.
Khi xe của bạn tới gần vật thể, âm cảnh báo sẽ phát ra. Khi xe của bạn di chuyển gần hơn tới vật thể, tỷ lệ lặp lại của âm cảnh báo sẽ tăng. Âm cảnh báo phát ra liên tục khi vật cản cách cản bảo vệ phía trước 30 cm hoặc gần hơn.
Bạn có thể tắt hệ thống qua menu màn hình thông tin hoặc từ thông báo xuất hiện khi chuyển số sang số lùi (R).   Tham khảo   Thông tin chung.  Nếu xe có nút hỗ trợ đỗ xe, thì có thể nhấn nút để tắt hệ thống.
Màn hình hiển thị khoảng cách đến vật cản (Nếu được trang bị)
Hệ thống cung cấp biểu thị khoảng cách đến vật cản thông qua màn hình thông tin.
Hiển thị chỉ báo:
  • Khi khoảng cách đến vật cản giảm, các khối chỉ báo sáng lên và di chuyển về phía biểu tượng xe.
  • Nếu không phát hiện vật cản, các khối chỉ báo khoảng cách chuyển sang màu xám.
Nếu hộp số đang ở số lùi (R), hệ thống cảm biến phía trước sẽ phát ra âm thanh cảnh báo khi xe đang di chuyển và phát hiện vật cản đang di chuyển về phía xe. Khi xe đứng yên, âm thanh cảnh báo sẽ dừng sau 2 giây. Luôn có thông báo hình ảnh khi ở số lùi (R).
Nếu hộp số đang ở số tiến (D) hay bất kỳ số tiến nào khác (ví dụ: thấp (L), thể thao (S) hoặc bất kỳ số tiến nào dùng số sàn), hệ thống cảm biến phía trước phát ra cảnh báo âm thanh và hình ảnh khi xe đang di chuyển ở tốc độ thấp hơn 8 km/h và vật cản ở trong phạm vi phát hiện. Khi xe đứng yên, âm thanh cảnh báo sẽ dừng sau 2 giây và thông báo hình ảnh sẽ dừng sau 4 giây. Nếu vật cản được phát hiện nằm trong phạm vi 30 cm, thông báo hình ảnh vẫn sẽ bật.
Nếu hộp số ở vị trí số trung gian (N), hệ thống chỉ cung cấp thông báo hình ảnh khi xe của bạn di chuyển ở tốc độ 8 km/h hoặc thấp hơn và vật cản ở trong phạm vi phát hiện. Khi xe của bạn đứng yên, thông báo hình ảnh sẽ dừng sau 4 giây.