CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Bạn hãy điều chỉnh tựa đầu cho phù hợp trước khi ngồi lên xe hoặc khi bạn lái xe. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương vùng cổ trong trường hợp va chạm. Không điều chỉnh tựa đầu khi xe của bạn đang di chuyển.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Nâng tựa đầu phía sau lên khi hành khách ngồi ở ghế sau.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi sử dụng hệ thống túi khí trẻ em hướng ra phía trước trên ghế sau, luôn tháo tựa đầu ra khỏi ghế đó.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được tháo tựa đầu khỏi ghế được sử dụng.

Tựa đầu ghế trước
Image Shown Without Description
Tựa đầu ghế hàng thứ 2
Image Shown Without Description
Tựa đầu ghế hàng thứ 3 (nếu được trang bị)
Image Shown Without Description
Tựa đầu ghế bao gồm:
AMột tựa đầu hấp thụ năng lượng.
BHai thanh trụ bằng thép.
CNút mở khóa và điều chỉnh ống dẫn hướng.
DNút tháo và mở khóa ống dẫn hướng.
Điều chỉnh tựa đầu
Điều chỉnh tựa đầu sao cho đỉnh của tựa đầu cao bằng đỉnh đầu của bạn.
Nâng tựa đầu
Kéo tựa đầu lên.
Hạ thấp tựa đầu xuống
  1. Nhấn và giữ nút C.
  2. Đẩy tựa đầu xuống.
Tháo tựa đầu
  1. Kéo tựa đầu lên cho đến khi tựa đầu tới vị trí cao nhất.
  2. Nhấn và giữ các nút C và D.
  3. Kéo tựa đầu lên.
Lắp tựa đầu
Đặt các thanh trụ bằng thép vào các ống dẫn hướng và đẩy tựa đầu xuống cho đến khi khớp vào vị trí.