Image Shown Without Description
AKiểm soát nhiệt độ phía sau bên trái.
BĐiều khiển tốc độ quạt.
CKiểm soát nhiệt độ phía sau bên phải.
DĐiều hòa không khí tối đa hoặc kính chắn gió có sưởi.
EKhí tuần hoàn.
FSưởi ghế.
GĐiều hòa không khí.
HCông tắc nguồn.
IChế độ tự động.
JSưởi kính cửa sổ sau.
KTan băng.
LTan giá tối đa.
Kiểm soát nhiệt độ phía sau bên trái
Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ ở bên trái.
Điều khiển tốc độ quạt
Điều chỉnh lượng khí tuần hoàn trong xe.
Kiểm soát nhiệt độ phía sau bên phải
Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ ở bên phải. Nút điều khiển này cũng điều chỉnh nhiệt độ bên tay trái khi bạn tắt chế độ hai vùng.
Max A/C (Nếu được trang bị)
Nhấn để chọn làm mát tối đa. Cài đặt bên phải và bên trái được đặt về LO, dòng khí tuần hoàn qua lỗ thông gió ở cụm đồng hồ, điều hòa không khí bật lên và quạt được điều chỉnh về tốc độ cao nhất.
Sưởi kính chắn gió (Nếu được trang bị)
 Nhấn nút này để làm tan lớp băng hoặc sương mỏng ở kính chắn gió.Sưởi kính chắn gió tắt sau một khoảng thời gian ngắn.
Ghi Chú:   Đảm bảo động cơ chạy trước khi bật sưởi kính chắn gió.
Ghi Chú:   Hệ thống không hoạt động nếu ắc quy yếu điện.
Khí tuần hoàn
Nhấn để chọn giữa khí bên ngoài và khí tuần hoàn. Không khí trong khoang hành khách sẽ tuần hoàn. Điều này có thể giảm thời gian cần để làm lạnh bên trong (khi được sử dụng với điều hòa không khí) và hạn chế mùi không mong muốn từ bên ngoài lọt vào trong xe.
Sưởi ghế (Nếu được trang bị)
Nhấn để vận hành chu trình qua các cài đặt sưởi ấm khác nhau và bật và tắt.   Tham khảo   Sưởi ghế
Điều hòa không khí
Nhấn để bật hoặc tắt điều hòa không khí. Sử dụng điều hòa không khí với gió trong để cải thiện hiệu suất làm mát.
Ghi Chú:   Trong một số điều kiện nhất định (ví dụ: tan giá tối đa), máy nén điều hòa không khí có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bạn tắt điều hòa không khí.
Nguồn
Nhấn để bật và tắt hệ thống. Khi hệ thống tắt, nó sẽ ngăn không cho không khí bên ngoài vào trong xe.
Chế độ tự động
Nhấn để bật vận hành tự động, sau đó điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ để chọn nhiệt độ mong muốn.Hệ thống điều chỉnh tốc độ quạt, phân phối khí, vận hành điều hòa không khí và khí bên ngoài hoặc khí tuần hoàn, điều chỉnh để sưởi ấm hoặc làm mát xe để duy trì nhiệt độ mong muốn. Bạn cũng có thể tắt chế độ hai vùng bằng cách nhấn và giữ nút trong vòng hai giây trở lên.
Sưởi kính cửa sổ sau
Nhấn để bật và tắt cửa sổ sau có sưởi.   Tham khảo   Cửa sổ sau có sưởi
Hệ thống làm tan băng
Ấn để phân phối khí qua các lỗ thông gió kính chắn gió và ngăn không cho sương mù đọng lại. Hệ thống tắt luồng khí được chuyển hướng đến các lỗ thông gió ở cụm đồng hồ và chỗ để chân. Bạn cũng có thể sử dụng các thiết lập này để làm tan sương và làm sạch kính chắn gió khỏi băng tuyết.
Tan giá tối đa
Nhấn để bật chế độ tan giá. Cài đặt bên trái và bên phải được đặt về HI, dòng khí tuần hoàn qua lỗ thông gió ở kính chắn gió và quạt được điều chỉnh về tốc độ cao nhất. Bạn cũng có thể sử dụng các thiết lập này để làm tan sương và làm sạch kính chắn gió khỏi băng tuyết. Sưởi cửa sổ phía sau cũng bật khi bạn chọn làm tan sương giá tối đa.
Ghi Chú:   Để tránh sương mù cửa sổ, bạn không thể chọn khí tuần hoàn khi đang bật chế độ tan giá tối đa.