Xe trang bị hộp số tự động
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn kéo hết phanh tay và chuyển cần số về vị trí P.

Ghi Chú:   Nếu bạn đỗ xe trên đồi và quay theo hướng lên dốc thì chuyển cần số về vị trí P và xoay vô lăng ngược phía lề đường.
Ghi Chú:   Nếu bạn đỗ xe trên đồi và quay theo hướng xuống dốc thì chuyển cần số về vị trí P và xoay vô lăng về phía lề đường.
Xe trang bị hộp số sàn
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn kéo hết phanh tay.

Ghi Chú:   Nếu bạn đỗ xe trên đồi và quay theo hướng lên dốc thì cài số 1 và xoay vô lăng ngược phía lề đường.
Ghi Chú:   Nếu bạn đỗ xe trên đồi và quay theo hướng xuống dốc xuống thì cài số lùi và xoay vô lăng về phía lề đường.
Tất cả các phiên bản
Ghi Chú:   Không bấm công tắc nhả khi kéo cần phanh tay lên.
Để kéo phanh tay:
  1. Đạp bàn đạp phanh xuống sâu.
  1. Kéo cần phanh tay xe hết cỡ.
Để nhả phanh tay:
  1. Đạp bàn đạp phanh.
  1. Hơi kéo cần phanh tay lên.
  1. Nhấn nút nhả và đẩy cần xuống.