Bóng đèn   Thông số kỹ thuật   Công suất (oát)  
Đèn cốt.1   H7   55  
Đèn cốt.2   HIR2   55  
Đèn cốt.5   D8S   25  
Đèn pha đèn đầu xe.3   H15   55  
Đèn pha đèn đầu xe.4   HB3   60  
Đèn chạy ban ngày.   LED6   LED6  
Đèn vị trí phía trước.   W5W   5  
Đèn đỗ xe.5   LED6   LED6  
Đèn sương mù phía trước.   H8   35  
Đèn sương mù phía trước.5   LED6   LED6  
Đèn báo rẽ phía trước.   P21W/PY21W   21  
Đèn báo rẽ bên.7   W5W/WY5W   5  
Đèn sàn xe.   W5W   5  
Đèn báo rẽ phía sau.   PY21W   21  
Đèn vị trí phía sau sê-ri cao.   LED6   LED6  
Đèn vị trí phía sau sê-ri thấp.   P21/5W   5  
Đèn phanh hậu.   P21/5W   21  
Đèn báo phanh chính giữa gắn trên cao.   LED6   LED6  
Đèn lùi.   W16W   16  
Đèn sương mù phía sau.   W21W   21  
Đèn soi biển số.   W5W   5  
Đèn thanh ngang trên nóc.   W5W   5  
Đèn nội thất.   W5W   5  
Đèn đọc sách.   W5W   5  

1Loại đèn phản chiếu.
2Loại đèn chiếu.
3Có Đèn chạy ban ngày.
4Không có Đèn chạy ban ngày.
5Xe có đèn đầu xe HID.
6Liên hệ đại lý được ủy quyền để thay thế.
7Không thể thay bóng đèn vì bóng đèn là một phần tích hợp của bộ đèn. Phải thay bộ đèn xi nhan bên phải.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok