Đặt cẩn thận các đồ vật vào giá giữ cốc (ly) vì những đồ vật này có thể văng ra khi phanh gấp, tăng tốc hoặc va chạm, bao gồm cả đồ uống nóng có thể tràn ra.
Image Shown Without Description
Các tính năng có sẵn của bảng điều khiển bao gồm:
ANgõ vào audio và/hoặc cổng USB.
BGiá giữ cốc
CHộp đựng xu
DKhay
EỔ cắm điện phụ (nếu được trang bị).
FỔ cắm điện xoay chiều (nếu được trang bị).
GHộp giữ lạnh (nếu được trang bị).