Ăng ten
Image Shown Without Description
Bạn có thể tháo tạm thời cột bằng cách xoay ra khỏi đế.
Ghi Chú:   Tháo cột ăng ten trước khi rửa xe. Hãy nhớ xoay cột ăng ten vào chắc chắn sau khi tháo ra để giữ hiệu suất thu sóng vô tuyến tối ưu.