Missing Image   Ấn nút để làm tan băng và lớp sương mỏng trên cửa sổ phía sau.Sưởi cửa sổ sau tắt sau một khoảng thời gian ngắn.
Ghi Chú:   Không sử dụng hóa chất mạnh, lưỡi dao cạo hoặc vật sắc khác để vệ sinh hoặc bóc đề can dán ở mặt trong của cửa sổ sau có sưởi. Bảo hành xe có thể không được áp dụng cho hỏng hóc đối với lưới cửa sổ sau có sưởi.