Image Shown Without Description   Ấn nút để làm tan băng và lớp sương mỏng trên cửa sổ phía sau.Sưởi cửa sổ sau tắt sau một khoảng thời gian ngắn.
Ghi Chú:   Không sử dụng hóa chất mạnh, lưỡi dao cạo hoặc vật sắc khác để vệ sinh hoặc bóc đề can dán ở mặt trong của cửa sổ sau có sưởi. Bảo hành xe có thể không được áp dụng cho hỏng hóc đối với lưới cửa sổ sau có sưởi.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay