Khi bạn bật sưởi cửa sổ sau, chế độ sưởi gương chiếu hậu bên ngoài sẽ bật.
Ghi Chú:   Không loại bỏ băng khỏi gương chiếu hậu bằng cách cạo hoặc điều chỉnh gương khi nó bị đóng băng không dịch chuyển được.
Ghi Chú:   Không vệ sinh vỏ hoặc kính của gương bất kỳ bằng vật liệu mài thô, nhiên liệu hoặc các sản phẩm vệ sinh gốc dầu hỏa. Bảo hành xe có thể không được áp dụng cho hỏng hóc gây ra cho vỏ gương hoặc mặt gương.