Thông tin chung
Không để tay trên cần số hoặc sử dụng cần số để treo và đỡ các vật. Điều này có thể gây hư hỏng hộp số không nằm trong phạm vi Bảo hành của xe.
Không để chân trên bàn đạp ly hợp hoặc dùng bàn đạp ly hợp để giữ xe đứng yên khi đứng trên đường dốc. Điều này có thể gây hư hỏng ly hợp không nằm trong phạm vi Bảo hành của xe.
Việc không nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp có thể dẫn tới tăng lực sang số, làm hao mòn sớm các thành phần của hộp số hoặc làm hỏng hộp số.
Nếu không gài hoàn toàn số nào, hãy nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp xuống và vào số 0. Nhả bàn đạp ly hợp một lát, nhấn lại hoàn toàn bàn đạp ly hợp và vào số bất kỳ.
Sang số lùi
Không vào số lùi khi xe đang chạy. Điều này có thể gây hư hỏng hộp số không nằm trong phạm vi Bảo hành của xe.
  1. Nhấn hết cỡ bàn đạp phanh.
  1. Nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp và vào số 0.
Image Shown Without Description
  1. Nâng vòng đệm và vào số lùi.