Xe của bạn được trang bị hệ thống trợ lực lái bằng điện (EPS). Không có bình chứa dầu trợ lực lái để kiểm tra hoặc nạp đầy.