Tay lái nghịch.
Image Shown Without Description
ACác cửa gió.
BMàn hình đa chức năng.   Tham khảo   Thông tin chung
CCần gạt nước.   Tham khảo   Gạt mưa & rửa kính
DĐiều khiển âm thanh.   Tham khảo   Điều khiển âm thanh.  Điều khiển bằng giọng nói.
  Tham khảo   Điều khiển bằng giọng nói
ECụm đồng hồ.   Tham khảo   Cụm đồng hồ
FCác công tắc điều khiển ga tự động.   Tham khảo   Điều khiển ga tự động
GĐèn báo rẽ.   Tham khảo   Đèn báo rẽ
HĐiều khiển hệ thống chiếu sáng.   Tham khảo   Điều khiển đèn
ICần mở ca pô.   Tham khảo   Mở và đóng nắp khoang động cơ
JCông tắc khóa điện.   Tham khảo   Chìa khóa điện
KCần điều chỉnh vô lăng.   Tham khảo   Điều chỉnh vô lăng
LCòi.
MNút điều khiển điều hòa phía sau.   Tham khảo   Điều khiển điều hòa
NĐiều hòa không khí.   Tham khảo   Điều khiển điều hòa
Tay lái thuận
Image Shown Without Description
ACác cửa gió.
BMàn hình đa chức năng.   Tham khảo   Thông tin chung
CCần gạt nước.   Tham khảo   Gạt mưa & rửa kính
DĐiều khiển âm thanh.   Tham khảo   Điều khiển âm thanh.  Điều khiển bằng giọng nói.
  Tham khảo   Điều khiển bằng giọng nói
ECụm đồng hồ.   Tham khảo   Cụm đồng hồ
FCác công tắc điều khiển ga tự động.   Tham khảo   Điều khiển ga tự động
GĐèn báo rẽ.   Tham khảo   Đèn báo rẽ
HĐiều khiển hệ thống chiếu sáng.   Tham khảo   Điều khiển đèn
ICần mở ca pô.   Tham khảo   Mở và đóng nắp khoang động cơ
JCông tắc khóa điện.   Tham khảo   Chìa khóa điện
KCần điều chỉnh vô lăng.   Tham khảo   Điều chỉnh vô lăng
LCòi.
MNút điều khiển điều hòa phía sau.   Tham khảo   Điều khiển điều hòa
NĐiều hòa không khí.   Tham khảo   Điều khiển điều hòa