CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Lái xe trong tình trạng mất tập trung có thể gây mất khả năng điều khiển xe, gây va chạm và thương tích. Chúng tôi chân thành khuyên bạn phải rất cẩn thận khi sử dụng các thiết bị có thể làm bạn không tập trung tới lái xe trên đường. Nhiệm vụ chính của bạn là vận hành xe một cách an toàn. Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên sử dụng bất kỳ thiết bị cầm tay nào khi đang lái xe và khuyến khích sử dụng các hệ thống điều khiển bằng giọng nói khi có thể. Đảm bảo bạn nắm được quy định pháp luật hiện hành của địa phương có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị điện tử trong khi lái xe.

Bạn có thể điều khiển nhiều hệ thống khác nhau trên xe bằng cách điều khiển màn hình thông tin trên vô lăng.
Màn hình thông tin hiển thị thông tin tương ứng.
Màn hình thông tin
Cụm M0
Image Shown Without Description
Menu
Bạn có thể truy cập menu bằng điều khiển màn hình thông tin.
Image Shown Without Description  Biểu tượng này giúp bạn có thể bật hoặc tắt tính năng. Dấu chọn trong hộp cho biết tính năng đang bật và không được chọn cho biết tính năng đang tắt.
Ghi Chú:   Tài liệu này có thể miêu tả một số tùy chọn không được lắp trên xe bạn đã mua.

Hành trình 1 và Hành trình 2  
Digital Speedometer
Distance to E
Trip odometer
Trip Timer
Average Fuel

Ghi Chú:   Nhấn và giữ OK trên màn hình hiện tại để thiết lập lại thông tin hành trình, quãng đường, thời gian và nhiên liệu.

Fuel Economy
Distance to E
Instantaneous Fuel
Average Fuel
Average Speed
Auto StartStop

Ghi Chú:   Bạn có thể đặt lại mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình bằng cách nhấn và giữ nút OK trên điều khiển vô lăng.

Driver Assist
Prog Range Sel  
AdBlue® Stat.
AdBlue Range  
Hill Start Assist
Rear Park Aid
Tire Monitor
Hold OK to Reset
Trailer Sway
Exhaust Filter   Check  


Settings
Vehicle
Alarm
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Ask on Exit
Chimes
Park Slot
Information
Lighting
Autolamp delay
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Locks
Autolock
Autounlock
Mislock
Remote Unlock
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Switches inhibit
 
Power Liftgate
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Seatbelts
Windows
Remote Open
Remote Close
Wipers
Courtesy Wipe
Rain Sensing
Reverse Wiper
Display
Measure unit
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Temperature
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Language
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  

Màn hình thông tin
Cụm M1
Image Shown Without Description
Menu
Bạn có thể truy cập menu bằng điều khiển màn hình thông tin.
Ghi Chú:   Tài liệu này có thể miêu tả một số tùy chọn không được lắp trên xe bạn đã mua.

Hành trình 1 và Hành trình 2  
Digital Speedometer
Distance to Empty
Trip odometer
Trip Timer
Average Fuel
All values

Ghi Chú:   Nhấn và giữ OK trên màn hình hiện tại để thiết lập lại thông tin hành trình, quãng đường, thời gian và nhiên liệu.

Fuel economy
Distance to E
Instantaneous Fuel
Average Fuel
Fuel History
Average Speed
All values
Auto StartStop

Ghi Chú:   Bạn có thể đặt lại mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình bằng cách nhấn và giữ nút OK trên điều khiển vô lăng.

Thông tin xe  
Off Road  
Power Distribution Gauge  


Driver Assist
AdBlue Status  
AdBlue Range  
Blindspot  
Cross Traffic Alert  
Cruise Control   Thích ứng  
Thông thường  
Diesel Particulate Filter  
Driver Alert   Cảnh báo cho người lái  
Hiển thị  
Hill Start  
Hệ thống giữ làn xe   Chế độ  
Cường độ  
Độ nhạy cảnh báo  
Pre-collision   Độ nhạy cảnh báo  
Hiển thị khoảng cách  
Phanh chủ động  
Bật/Tắt  
Rear Park Aid
Speed Limiter   Cài đặt  
Traffic Signs  
Display
Always Shown
Speed Warning
Tire Monitor   Thiết lập lại  
Tire Pressure   Áp suất lốp xe  
Lắc lư rơ moóc  


Settings
Vehicle
Alarm
All Sensors
Perim. Sens.
Ask on exit
Auto Engine Off
Chimes
Park slot found
Information
DTE Calculation   Thông thường  
Kéo  
 
Lighting
Đèn pha tự động  
Autolamp Delay
Locks
Autolock
Autounlock
Mislock
Switches inhibit
Remote Unlock
  Maintenance   Thiết lập ngày bắt đầu  
Xác nhận dịch vụ giữ OK để xác nhận  
 
Power Mirror
Autofold
Seatbelts
Silent Mode
Windows
Remote Open
Remote Close
 
Wipers
Courtesy Wipe
Rain Sensing
Reverse Wiper
MyKey
MyKey Status
Hiển thị trạng thái của MyKeys, Chìa khóa quản trị và khoảng cách MyKey.  
Create MyKey   Nhấn giữ OK để tạo MyKey.  
Emergency Assist  
Do Not Disturb  
 
Traction Ctrl
Always On
Selectable
 
Max Speed
Tốc độ có thể chọn dựa trên Khu vực  
Off
 
Speed Minder
Tốc độ có thể chọn dựa trên Khu vực  
Off
Volume Limit
Thiết lập  
Clear All
Nhấn giữ OK để xóa tất cả MyKey.  
Display
Distance Unit
Miles & Gallons
L/100km
km/L
Temperature
Fahrenh. (°F)
Celsius (°C)
Tire Pressure
psi
kPa
bar
Language
Chọn cài đặt thích hợp  

Màn hình thông tin
Cụm M2
Image Shown Without Description
Menu
Bạn có thể truy cập menu bằng điều khiển màn hình thông tin.
Ghi Chú:   Tài liệu này có thể miêu tả một số tùy chọn không được lắp trên xe bạn đã mua.

Display Mode
Distance to Empty
Tachometer  
Tachometer + Temperature Gauge  
Off Road  
Power Distribution  
Digital Speedo.
Tire Pressure  

Ghi Chú:   Bạn có thể đặt lại thông tin hành trình của mình bằng cách nhấn và giữ nút OK trên điều khiển vô lăng.

Trip 1 & 2
All Values  

Tất cả giá trị — hiển thị tất cả giá trị hành trình (Đồng hồ tính thời gian hành trình, Đồng hồ đo quãng đường và Nhiên liệu trung bình).
Ghi Chú:   Bạn có thể đặt lại thông tin hành trình của mình bằng cách nhấn và giữ nút OK trên điều khiển vô lăng.

Fuel Economy
Instant fuel  
Fuel History
Average Speed
Auto Start Stop  

  • Tiêu hao nhiên liệu tức thời - hiển thị biểu đồ trực quan về mức tiêu hao nhiên liệu tức thời của bạn.
  • Lịch sử nhiên liệu - hiển thị biểu đồ dạng thanh về lịch sử nhiên liệu của bạn.
  • Tốc độ trung bình - hiển thị tốc độ trung bình của xe kể từ khi chức năng này được thiết lập lại lần cuối.
Ghi Chú:   Bạn có thể đặt lại mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình bằng cách nhấn và giữ nút OK trên điều khiển vô lăng.

Driver Assist
AdBlue® Status
Range XXXX km  
Blind Spot
Chimes
Park Slot Found
Information
Cross Traffic Alert
Cruise Control
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Driver Alert
Driver Alert
Display
Exhaust Filter Status   Nhấn giữ OK để Làm sạch.  
Hill Start Assist
Lane Keeping Sys
Mode
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Intensity
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Pre-Collision   Bật  
Alert Sensitivity
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Dist. Indication
Active Braking
Rear Park Aid
Tire Monitor
Hold OK to Reset
Trailer Sway
Speed Limiter  
Traffic Signs   Hiển thị  
Cảnh báo tốc độ  


Cài đặt  
Vehicle  
Alarm
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Ask on Exit
Lighting
Auto Highbeam
Autolamp Delay
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Locks
Autolock
Autounlock
Mislock
Remote Unlock
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Switch Inhibit
 
Power Liftgate
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Seatbelts
Windows
Remote Open
Remote Close
Wipers
Courtesy Wipe
Rain Sensing
Reverse Wiper
MyKey
MyKey
"Num" MyKeys  
"Odo" MyKey km  
"Num" Admin Keys  
Create MyKey
Do Not Disturb  
Emergency Assist  
Traction Control
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Max Speed
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Speed Minder
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
 
Volume Limiter
Clear MyKeys
Giữ OK để xóa MyKey.  
Display Setup
Distance
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Temperature
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Gauge Display
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.  
Language
Chọn cài đặt phù hợp cho bạn.