Image Shown Without Description
Image Shown Without Description  Kéo cần về phía bạn để vận hành hệ thống rửa kính chắn gió.
Khi nhả cần, cần gạt mưa hoạt động trong một thời gian ngắn. Khi được bật, chế độ gạt chậm hoạt động trong thời gian ngắn sau khi cần gạt mưa dừng để loại bỏ nước rửa kính còn lại.
Ghi Chú:   Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ gạt chậm trên màn hình thông tin  Tham khảo   Hiển thị thông tin
Ghi Chú:   Không được vận hành rửa kính khi bình chứa nước rửa kính cạn. Điều này có thể làm cho bơm nước rửa kính bị quá nhiệt.
Rửa kính camera phía trước (Nếu được trang bị)
Vận hành rửa kính chắn gió cũng bật rửa kính camera phía trước.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok