Ghi Chú:   Đảm bảo bạn tắt cần gạt nước trước khi đưa xe vào trạm rửa xe.
Image Shown Without Description
AGạt ngắt quãng.
BGạt nước tốc độ thấp.
CTắt.
Tùy thuộc vào xe, khi bạn bật cần gạt nước phía trước và chuyển cần sang số vào vị trí lùi (R), gạt ngắt quãng phía sau có thể bật.
Rửa kính sau
Image Shown Without Description
Đẩy cần gạt ra phía trước để vận hành rửa kính sau.
Khi bạn nhả cần gạt, cần sẽ tiếp tục gạt trong một khoảng thời gian ngắn.
Rửa kính camera phía sau (Nếu được trang bị)
Việc bật chức năng rửa kính sau cũng bật rửa kính camera phía sau.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok