Ghi Chú:   Để bảo vệ hệ thống khỏi bị hỏng, điều quan trọng là giảm thiểu sự khác biệt về kích thước lốp trên các trục. Đảm bảo bốn lốp trên xe bạn có cùng kích thước, loại, thương hiệu và mẫu xe. Xoay lốp theo các khoảng thời gian được khuyến nghị. Khi thay lốp, nếu các lốp còn lại trên xe bị mòn đáng kể, hãy thay cả bốn lốp. Nếu không có lốp phù hợp (có cùng kích thước, loại, thương hiệu và mẫu xe), hãy thay cả bốn lốp.
Hệ thống này là hệ thống chủ động. Hệ thống có khả năng dự báo trượt bánh xe và truyền mô-men đến các bánh trước trước khi xảy ra trượt. Ngay cả khi không trượt bánh xe, hệ thống vẫn liên tục điều chỉnh phân phối mô-men, để tìm cách cải thiện thao tác vào cua và đi theo đường thẳng, cả trên và ngoài đường đi.
Hệ thống tự động bật mỗi khi bạn bật khóa điện.
Tất cả các thành phần của hệ thống được hàn kín và không yêu cầu bảo dưỡng.