Image Shown Without Description
Chú thích   Mô tả kích thước   mm  
A   Chiều dài cực đại.   4.903 mm
B   Chiều rộng tổng thể không bao gồm gương chiếu hậu.   1.869 mm
C   Chiều cao tổng thể ngoại trừ ăng ten trên mui xe.   1.837 mm
D   Chiều dài cơ sở.   2.850 mm
E   Khoảng cách giữa hai tâm bánh trước.   1.560 mm
F   Khoảng cách giữa hai tâm bánh sau.   1.564 mm