CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không sử dụng hệ thống thông tin điểm mù thay cho việc sử dụng gương chiếu hậu bên ngoài và bên trong hoặc thay cho việc nhìn qua vai trước khi đổi làn. Hệ thống thông tin điểm mù không thay cho việc lái xe cẩn thận.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống có thể không hoạt động đúng cách trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ: tuyết, băng, mưa rào hoặc sương mù. Luôn lái xe cẩn thận và chú ý khi lái xe. Không làm như vậy sẽ gây ra tai nạn.

Image Shown Without Description
Hệ thống được thiết kế để phát hiện các xe có thể đã đi vào vùng điểm mù. Khu vực phát hiện nằm ở cả hai bên xe, kéo dài ra phía sau từ gương chiếu hậu ngoài đến một đoạn khoảng 4 m vượt quá bộ cản sau. Khu vực phát hiện kéo dài đến khoảng 18 m vượt quá cản sau khi tốc độ xe lớn hơn 48 km/h để cảnh báo bạn về các xe đang tiến lại gần nhanh hơn.
Ghi Chú:   Hệ thống không ngăn việc va quệt với các phương tiện khác. Hệ thống không được thiết kế để phát hiện xe đã đỗ, người đi bộ, động vật hay cơ sở hạ tầng khác.
Sử dụng Hệ thống thông tin điểm mù
Xe trang bị Hộp số tự động
Hệ thống bật khi tất cả các điều sau xảy ra:
  • Bạn khởi động xe.
  • Bạn chuyển sang số tiến (D).
  • Tốc độ xe lớn hơn 10 km/h.
Ghi Chú:   Hệ thống không vận hành ở số đỗ (P) hoặc số lùi (R).
Các xe có hộp số thường
Hệ thống bật khi tất cả các điều sau xảy ra:
  • Bạn khởi động xe.
  • Tốc độ xe lớn hơn 10 km/h.
Ghi Chú:   Hệ thống không vận hành ở số lùi (R).
Đèn hệ thống và thông báo
Image Shown Without Description
Khi hệ thống phát hiện xe, một đèn cảnh báo sáng lên ở gương chiếu hậu bên ngoài phía có xe đang tiến tới. Nếu bạn bật đèn báo rẽ cho phía đó của xe, đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy.
Ghi Chú:   Hệ thông có thể không cảnh báo bạn nếu xe nhanh chóng vượt qua vùng phát hiện.
Cảm biến bị chắn
Image Shown Without Description
Cảm biến ở phía sau cản sau từ hai bên của xe.
Ghi Chú:   Giữ cho các cảm biến không có băng, tuyết và bụi tích tụ nhiều.
Ghi Chú:   Không che cảm biến bằng nhãn dính bộ cản, hợp chất sửa chữa hoặc các vật thể khác.
Ghi Chú:   Cảm biến bị chắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.
Nếu cảm biến bị chặn, một thông báo có thể xuất hiện trong màn hình thông tin.   Tham khảo   Hiển thị thông tin.  Đèn cảnh báo vẫn phát sáng nhưng hệ thống không cảnh báo bạn.
Lỗi hệ thống
Nếu hệ thống phát hiện lỗi, đèn cảnh báo sẽ sáng lên và thông báo hiển thị.   Tham khảo   Hiển thị thông tin
Bật và tắt hệ thống
Bạn có thể tắt hệ thống bằng màn hình thông tin.   Tham khảo   Thông tin chung.  Khi bạn tắt hệ thống, đèn cảnh báo sáng lên và thông báo hiển thị. Khi bạn bật hoặc tắt hệ thống, các đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy hai lần.
Ghi Chú:   Hệ thống ghi nhớ thiết lập cuối cùng khi bạn khởi động động cơ.
Ghi Chú:   Hệ thống có thể không hoạt động đúng cách khi kéo rơ moóc. Đối với xe có mô-đun kéo rơ moóc và thanh kéo được chúng tôi phê duyệt, hệ thống sẽ tắt khi bạn lắp rơ moóc. Đối với xe có mô đun kéo rơ moóc hoặc thanh kéo không chính hãng, bạn nên tắt hệ thống khi lắp rơ moóc.
Để tắt hệ thống vĩnh viễn, hãy liên hệ với đại lý được ủy quyền.