Image Shown Without Description
ALoại xe.
BMã sơn.
CNgày sản xuất.
DSố khung.
Tấm ghi thông tin của xe có ghi số khung và trọng lượng tối đa được đặt ở dưới vị trí khóa của khung cửa hành khách.