CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn đặt đòn kéo rơ moóc ở vị trí chắc chắn bên trong xe để đòn kéo không bị văng đi trong khi xảy ra va chạm. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến kết quả thương tích cá nhân hoặc tử vong.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không cắt, khoan, hàn hoặc điều chỉnh moóc kéo rơ moóc. Điều chỉnh cản bảo vệ rơ moóc có thể làm giảm cấp độ moóc kéo.

Ghi Chú:   Khi không sử dụng, lấy cụm bi kéo ra khỏi xe.
Ghi Chú:   Đặc biệt cẩn thận khi lắp cụm bi kéo vì an toàn của xe và rơ moóc phụ thuộc vào việc này.
Ghi Chú:   Không sửa đổi khớp nối rơ moóc.
Ghi Chú:   Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi cụm bi kéo.
Cụm bi kéo ở móc kéo
Image Shown Without Description
  1. Lắp cụm bi kéo vào hộp moóc kéo.
  1. Lắp chốt moóc kéo.
  1. Cố định chốt moóc kéo vào vị trí bằng kẹp chữ R.
Lái xe có rơ moóc
Ghi Chú:   Nếu bất kỳ điều kiện nào sau đây không được đáp ứng thì không được sử dụng thanh kéo và phải để kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra.
Ghi Chú:   Không được mở khóa đòn kéo khi đang lắp rơ moóc.
Trước khi khởi hành
  • Tùy thuộc vào cụm bi kéo, xác nhận rằng bạn gài chính xác và khóa cụm này vào vị trí.
  • Cài đặt chốt vào trong bệ đỡ của nó.
Ghi Chú:   Nếu xe của bạn có bu lông kẹp khớp nối dây kéo, bạn phải tháo bu lông này ra khỏi thanh kéo khi kéo. Khi không kéo, thay bu lông kẹp khớp nối dây kéo và siết chặt đai ốc khóa. không được vượt quá mô-men siết chặt của 47 Nm.
Tháo bu lông kẹp chống kêu lách cách
Image Shown Without Description
Tháo bu lông kẹp chống kêu lách cách của khớp nối dây kéo (1) bằng cách nới lỏng đai ốc khóa bu lông kẹp (2).
Lái xe không có rơ moóc
  1. Tháo cụm bi kéo khỏi xe.
Bảo dưỡng
Giữ sạch hệ thống.
Bôi trơn định kỳ cơ chế bi kéo bằng dầu mỡ hoặc dầu không chứa nhựa.
Bôi trơn mọi cơ chế khóa cụm bi kéo bằng than chì.