Ghi Chú:   Hệ thống khởi động không dùng chìa có thể không hoạt động nếu chìa khóa ở gần các vật kim loại hoặc các thiết bị điện tử như điện thoại di động.
Ghi Chú:   Cần phải có một chìa khóa hợp lệ trong xe để bật khóa điện và khởi động động cơ.
Chế độ khóa điện
Image Shown Without Description
Hệ thống khởi động không dùng chìa có ba chế độ:
Tắt: Tắt chìa khóa điện.
  • Không nhấn bàn đạp ly hợp (hộp số sàn) hoặc bàn đạp phanh (hộp số tự động), nhấn và nhả nút một lần khi khóa điện ở chế độ bật hoặc khi xe đang nổ máy, nhưng không di chuyển.
Bật: Tất cả các mạch điện đang vận hành và các đèn cảnh báo và đèn báo sẽ sáng.
  • Không nhấn bàn đạp ly hợp (hộp số sàn) hoặc bàn đạp phanh (hộp số tự động), nhấn và nhà nút một lần.
Khởi động: Khởi động xe. Động cơ có thể không khởi động khi xe nổ máy.
  • Nhấn bàn đạp ly hợp (hộp số sàn) hoặc bàn đạp phanh (hộp số tự động), rồi nhấn nút trong một khoảng thời gian. Đèn báo trên nút sáng lên khi khóa điện bật và khi động cơ khởi động.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok