CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được đổ nhiên liệu vào rác thải trong nhà hoặc rãnh nước công cộng. Sử dụng thiết bị loại bỏ rác thải được cho phép.

Ghi Chú:   Chỉ châm nhiên liệu đáp ứng thông số kỹ thuật của Ford.   Tham khảo   Chất lượng nhiên liệu
Ghi Chú:   Bơm trong bình tắt sau khoảng 20 giây.
Image Shown Without Description
Để biết vị trí các chi tiết:   Tham khảo   Giới thiệu tổng quát khoang động cơ - 2.0L Dầu
  1. Tắt khóa điện.
  1. Tháo giắc nối nhanh khỏi đầu vòi xả nước.
  1. Lắp một ống vào đầu vòi xả nước và đặt đầu ống vào một bình chứa phù hợp.
  1. Bật khóa điện trong 4 x 20 giây để kích hoạt bơm trong bình.
  1. Tiến hành xả nước.
  1. Tắt khóa điện.
  1. Tháo ống khỏi nút xả.
  1. Lắp giắc nối nhanh vào lại đầu vòi xả nước.
  1. Khởi động động cơ.
  1. Kiểm tra xem có rò rỉ không.
Ghi Chú:   Đèn báo có nước trong nhiên liệu tắt sau vài giây khi động cơ đang chạy.