Nguyên tắc hoạt động
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi bạn đi xuống dốc, tốc độ xe có thể tăng cao hơn tốc độ đã chọn. Hệ thống sẽ không kích hoạt hệ thống phanh nhưng sẽ có cảnh báo hiển thị. Không tuân theo các cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong.

 Hệ thống cho phép bạn thiết lập tốc độ giới hạn của xe. Tốc độ đã thiết lập sẽ đặt tốc độ tối đa được phép của xe. Bạn có thể tạm thời vượt quá tốc độ đã thiết lập nếu cần, ví dụ: để vượt xe.
Sử dụng Bộ giới hạn tốc độ
Ghi Chú:   Nếu bạn nhấn nhanh ga, ví dụ: khi vượt một xe khác, hệ thống sẽ tạm thời tắt.
Hệ thống được vận hành bằng các nút điều khiển được bố trí trên vô lăng.
Image Shown Without Description
Bật và tắt hệ thống
Nhấn LIM CNCL/OFF để đặt bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ. Màn hình thông tin sẽ nhắc bạn thiết lập tốc độ. Nhấn lại LIM CNCL/OFF để tắt hệ thống.
Thiết lập giới hạn tốc độ
Nhấn SET- khi bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ để đặt bộ giới hạn tốc độ theo tốc độ xe hiện tại. Tốc độ đã thiết lập được lưu và xuất hiện trên màn hình thông tin.
Nhấn RES+ hoặc SET- để chọn giới hạn tốc độ mong muốn. Tốc độ đã thiết lập được lưu và xuất hiện trên màn hình thông tin.
Nhấn LIM CNCL/OFF để hủy bộ giới hạn và đặt ở chế độ chờ. Màn hình thông tin sẽ xác nhận hệ thống đang ở chế độ chờ bằng cách hiện thị giới hạn tốc độ đã thiết lập dưới dạng bị gạch chéo.
Nhấn RES+ để phục hồi bộ giới hạn. Màn hình thông tin sẽ xác nhận chức năng này đã được bật bằng cách hiển thị lại tốc độ đã thiết lập.
Cố tình vượt quá tốc độ đã thiết lập của bộ giới hạn tốc độ
Nhấn mạnh bàn đạp ga để tạm thời tắt hệ thống. Tốc độ đã thiết lập của bộ giới hạn tốc độ sẽ khôi phục khi tốc độ xe giảm xuống dưới giới hạn tốc độ đã thiết lập.
Cảnh báo hệ thống
Nếu bạn không chủ định vượt quá tốc độ đã thiết lập, đèn báo tốc độ đã thiết lập sẽ nhấp nháy trên màn hình thông tin và âm báo sẽ kêu.
Nếu bạn cố ý vượt quá tốc độ đã thiết lập, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình thông tin.
Sử dụng Bộ giới hạn tốc độ thông minh (Nếu được trang bị)
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Lúc nào bạn cũng có trách nhiệm điều khiển xe của mình. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ và không giải phóng bạn khỏi trách nhiệm phải lái xe thận trọng và chú ý đầy đủ. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương vong cho cá nhân.

Ghi Chú:   Khi lái xe đi từ quốc gia này sang quốc gia khác sử dụng các đơn vị đo lường khác nhau (dặm/giờ hoặc km/giờ), hệ thống có thể có thời gian trễ trước khi thay đổi đơn vị giới hạn tốc độ. Trong thời gian này, màn hình hiển thị cho bộ giới hạn tốc độ có thể khác với giới hạn tốc độ được thông báo thực tế. Để đạt được hiệu suất tốt nhất, đảm bảo rằng thẻ SD điều hướng nằm trong cổng phương tiện điều hướng.
Hệ thống cho phép bạn tự động hạn chế tốc độ xe đến giới hạn tốc độ được phát hiện bởi hệ thống Nhận biết biển hiệu giao thông.
Bạn có thể chuyển chế độ bộ giới hạn tốc độ giữa bằng tay và thông minh trong màn hình thông tin.   Tham khảo   Thông tin chung
Bạn có thể chọn dung sai tốc độ được thiết lập cố định bổ sung vào giới hạn tốc độ được phát hiện qua menu dung sai trong màn hình thông tin.   Tham khảo   Thông tin chung
Bật và tắt hệ thống
Nhấn LIM CNCL/OFF để đặt bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ. Màn hình thông tin sẽ nhắc nhở bạn thiết lập tốc độ hoặc hiển thị giới hạn tốc độ được phát hiện làm tốc độ được thiết lập. Hệ thống không hạn chế tốc độ xe ở chế độ chờ. Nhấn LIM CNCL/OFF khi bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ để tắt hệ thống.
Thiết lập giới hạn tốc độ
  • Nhấn RES+ khi bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ để thiết lập bộ giới hạn tốc độ theo giới hạn tốc độ được phát hiện.
  • Nhấn SET- khi bộ giới hạn tốc độ ở chế độ chờ để đặt bộ giới hạn tốc độ theo tốc độ xe hiện tại.
  • Nhấn RES+ hoặc SET- để từ từ thay đổi tốc độ được thiết lập hiện tại thành giới hạn tốc độ mong muốn.
  • Nhấn LIM CNCL/OFF để hủy bộ giới hạn và đặt ở chế độ chờ.
  • Nhấn RES+ để phục hồi bộ giới hạn.
Bộ giới hạn tốc độ tự động điều chỉnh cho phù hợp với giới hạn tốc độ được phát hiện bởi hệ thống Nhận biết biển hiệu giao thông. Hệ thống không phản ứng với giới hạn tốc độ trên biển phụ của hệ thống Nhận biết biển hiệu giao thông. Nếu không có thông tin về giới hạn tốc độ, bộ giới hạn sẽ chuyển sang chế độ chờ.
Cố tình vượt quá tốc độ đã thiết lập của bộ giới hạn tốc độ
Nhấn mạnh bàn đạp ga để tạm thời tắt hệ thống. Tốc độ đã thiết lập của bộ giới hạn tốc độ sẽ khôi phục khi tốc độ xe giảm xuống dưới giới hạn tốc độ đã thiết lập.
Cảnh báo hệ thống
Nếu tốc độ đã thiết lập tự động được thiết lập về giá trị thấp hơn tốc độ xe hiện tại của bạn, chỉ báo tốc độ đã thiết lập trong màn hình thông tin sẽ nhấp nháy và bạn sẽ nghe thấy âm thanh cảnh báo nếu đang tiếp tục vượt quá tốc độ đã thiết lập.
Nếu bạn không chủ định vượt quá tốc độ đã thiết lập, đèn báo tốc độ đã thiết lập sẽ nhấp nháy và bạn nghe thấy tiếng âm thanh cảnh báo.
Nếu bạn cố ý vượt quá tốc độ đã thiết lập, chỉ đèn báo tốc độ đã thiết lập sẽ nhấp nháy trên màn hình thông tin.
Nếu hệ thống Nhận biết biển hiệu giao thông phát hiện giới hạn tốc độ nằm ngoài phạm vi tốc độ hoạt động, bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cảnh báo và hệ thống chuyển sang chế độ chờ.