Nguyên tắc hoạt động
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Bạn luôn có trách nhiệm điều khiển xe của mình. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ và bạn vẫn có trách nhiệm phải lái xe thận trọng và chú ý đầy đủ. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống có thể không hoạt động nếu cảm biến bị chặn.

Ghi Chú:   Trong các điều kiện thời tiết lạnh và khắc nghiệt, hệ thống có thể không hoạt động. Mưa, tuyết, bụi nước và ánh sáng tương phản lớn tất cả có thể ngăn cảm biến hoạt động chuẩn xác.
Ghi Chú:   Không thực hiện sửa chữa kính chắn gió ở khu vực ngay trực tiếp quanh cảm biến.
Ghi Chú:   Nếu xe có lắp bộ phụ kiện hệ thống giảm xóc không được Ford phê duyệt thì hệ thống có thể không hoạt động chuẩn xác.
Ghi Chú:   Luôn lắp bộ phận nguyên bản của Ford khi thay bóng đèn pha. Các bóng đèn khác có thể giảm hiệu suất hệ thống.
Ghi Chú:   Hệ thống có thể không phát hiện được tất cả biển hiệu giao thông và có thể đọc biển hiệu không chính xác.
Ghi Chú:   Giữ cho kính chắn gió không có các vật cản, chẳng hạn như phân chim, côn trùng và tuyết hoặc băng.
Ghi Chú:   Hệ thống được thiết kế để phát hiện biển hiệu giao thông đáp ứng công ước Vienna.
Ghi Chú:   Dữ liệu biển hiệu giao thông do hệ thống định vị cung cấp chứa thông tin được tích hợp vào bản phát hành hệ thống mang dữ liệu.
Cảm biến nằm ở phía sau gương chiếu hậu bên trong.Nó liên tục theo dõi biển hiệu giao thông để thông báo cho bạn về các quy định hạn chế tốc độ tối đa hiện tại và vượt xe.
Hệ thống phát hiện biển hiệu giao thông có thể nhận ra, như:
  • Biển hạn chế tốc độ.
  • Biển cấm vượt.
  • Biển hết hạn chế tốc độ.
  • Biển hết cấm vượt.
Sử dụng chức năng Nhận biết biển hiệu giao thông
Thiết lập cảnh báo tốc độ hệ thống
Hệ thống có một số mức cảnh báo tốc độ có thể được thiết lập bằng cách sử dụng màn hình thông tin.   Tham khảo   Thông tin chung
Màn hình hệ thống
Image Shown Without Description
Hệ thống có thể hiển thị hai biển hiệu giao thông song song.
Bạn có thể xem trạng thái bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng màn hình thông tin.
Hệ thống hiển thị biển hiệu giao thông có thể nhận ra trong 4 bước như sau:
  1. Tất cả các biển hiệu giao thông mới sẽ xuất hiện sáng hơn các biển hiệu giao thông khác trên màn hình.
  2. Sau khoảng thời gian đã định trước, chúng sẽ hiển thị bình thường.
  3. Sau quãng đường đã định trước, chúng sẽ hiển thị màu xám.
  4. Sau quãng đường đã định trước khác, chúng sẽ bị xóa.
Nếu hệ thống phát hiện một biển biệu giao thông phụ, biển này hiển thị bên dưới biển hiệu giao thông tương ứng. Ví dụ: khi bỏ qua hạn chế tốc độ giảm xuống trong biển báo đường trơn.
Nếu xe của bạn trang bị hệ thống định vị, dữ liệu biển hiệu giao thông được lưu trữ có thể ảnh hưởng đến giá trị hạn chế tốc độ được biểu thị.
Bật và Tắt cảnh báo tốc độ
Bạn có thể bật và tắt cảnh báo tốc độ bằng cách sử dụng màn hình thông tin.   Tham khảo   Thông tin chung
Ghi Chú:   Hệ thống ghi nhớ thiết lập cuối cùng khi bạn khởi động động cơ.