Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Cảm biến theo dõi áp suất lốp xe
Argentina
Missing Image
Braxin
Missing Image
Canada
IC: 850K-11545917
IC: 2546A-FP3
Liên minh Châu Âu EU
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jordan
Missing Image
Malaysia
Missing Image
Mêhicô
Missing ImageMissing Image
Moldova
Missing Image
Morocco
Missing Image
Oman
Missing Image
Philippines
Missing Image
Nga
Missing Image
Serbia
Missing Image
Singapore
Missing Image
Nam Phi
Missing Image
Hàn Quốc
Missing Image
Đài Loan
Missing Image
Ukraine
Missing Image
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OUC11545917
FCC ID: MRXFP3
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho ra-đa tầm trung
Argentina
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jordan
Missing Image
Morocco
Missing Image
Nam Phi
Missing Image
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Hệ thống chống trộm
Argentina
Missing Image
Braxin
Missing Image
Canada
IC: 850K-11545917
Djibouti
Missing Image
Ghana
Missing Image
Jamaica
Missing Image
Jordan
Missing Image
Malaysia
Missing Image
Morocco
Missing Image
Paraguay
Missing Image
Pakistan
Missing Image
Serbia
Missing Image
Singapore
Missing Image
Nam Phi
Missing Image
Ukraine
Missing Image
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OUC11545917
Việt Nam
Missing Image
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun thu phát sóng vô tuyến
Canada
IC: 3659A-F03AM315RX
IC: 3659A-F04AM902TRX
Djibouti
Missing Image
Jamaica
Missing Image
Jordan
Missing Image
Morocco
Missing Image
Pakistan
Missing ImageMissing Image
Paraguay
Missing Image
Serbia
Missing Image
Nam Phi
Missing Image
Ukraine
Missing Image
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: LTQF03AM315RX
FCC ID: LTQF04AM902TRX
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Hệ thống thông tin điểm mù
Canada
Tuân thủ RSS-310, theo báo cáo Thử nghiệm FCC số: 1-8707/14-01-03
Ghana
Missing Image
Malaysia
Missing Image
Nam Phi
Missing Image
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OAYSRR3B
Việt Nam
Missing Image
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Sạc không dây
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Missing Image
Hàn Quốc
Missing Image
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho SYNC 3
Braxin
Missing ImageMissing Image
Trung Quốc
Missing Image
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun kiểm soát hành trình
Canada
IC: 3432A-0065TR
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: L2C0065TR
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun điều khiển thân xe
Canada
IC: 7812A-A2C738448
Số model : M : A2C750526
Số model : M : A2C750561
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: M3NA2C738448
Số model : M : A2C750526
Số model : M : A2C750561
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Chìa khóa và điều khiển từ xa
Canada
IC: 7812A-A2C931423
IC: 7812A-A2C931426
IC: 3248A-A08TAA
IC: 3248A-A08TDA
Trung Quốc
Missing ImageMissing Image
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: M3N-A2C931423
FCC ID: M3N-A2C931426
FCC ID: N5F-A08TAA
FCC ID: N5F-A08TDA
Yêu cầu về tần số vô tuyến cho Thiết bị âm thanh
Canada
IC: 3043A-UP375AHU
Hoa Kỳ
FCC ID: NT8-16UP375AHU