Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Cảm biến theo dõi áp suất lốp xe
Argentina
Image Shown Without Description
Braxin
Image Shown Without Description
Canada
IC: 850K-11545917
IC: 2546A-FP3
Liên minh Châu Âu EU
Image Shown Without Description
Ghana
Image Shown Without Description
Jordan
Image Shown Without Description
Malaysia
Image Shown Without Description
Mêhicô
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Moldova
Image Shown Without Description
Morocco
Image Shown Without Description
Oman
Image Shown Without Description
Philippines
Image Shown Without Description
Nga
Image Shown Without Description
Serbia
Image Shown Without Description
Singapore
Image Shown Without Description
Nam Phi
Image Shown Without Description
Hàn Quốc
Image Shown Without Description
Đài Loan
Image Shown Without Description
Ukraine
Image Shown Without Description
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OUC11545917
FCC ID: MRXFP3
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho ra-đa tầm trung
Argentina
Image Shown Without Description
Ghana
Image Shown Without Description
Jordan
Image Shown Without Description
Morocco
Image Shown Without Description
Nam Phi
Image Shown Without Description
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Hệ thống chống trộm
Argentina
Image Shown Without Description
Braxin
Image Shown Without Description
Canada
IC: 850K-11545917
Djibouti
Image Shown Without Description
Ghana
Image Shown Without Description
Jamaica
Image Shown Without Description
Jordan
Image Shown Without Description
Malaysia
Image Shown Without Description
Morocco
Image Shown Without Description
Paraguay
Image Shown Without Description
Pakistan
Image Shown Without Description
Serbia
Image Shown Without Description
Singapore
Image Shown Without Description
Nam Phi
Image Shown Without Description
Ukraine
Image Shown Without Description
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OUC11545917
Việt Nam
Image Shown Without Description
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun thu phát sóng vô tuyến
Canada
IC: 3659A-F03AM315RX
IC: 3659A-F04AM902TRX
Djibouti
Image Shown Without Description
Jamaica
Image Shown Without Description
Jordan
Image Shown Without Description
Morocco
Image Shown Without Description
Pakistan
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Paraguay
Image Shown Without Description
Serbia
Image Shown Without Description
Nam Phi
Image Shown Without Description
Ukraine
Image Shown Without Description
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: LTQF03AM315RX
FCC ID: LTQF04AM902TRX
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Hệ thống thông tin điểm mù
Canada
Tuân thủ RSS-310, theo báo cáo Thử nghiệm FCC số: 1-8707/14-01-03
Ghana
Image Shown Without Description
Malaysia
Image Shown Without Description
Nam Phi
Image Shown Without Description
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: OAYSRR3B
Việt Nam
Image Shown Without Description
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Sạc không dây
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Image Shown Without Description
Hàn Quốc
Image Shown Without Description
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho SYNC 3
Braxin
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Trung Quốc
Image Shown Without Description
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun kiểm soát hành trình
Canada
IC: 3432A-0065TR
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: L2C0065TR
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Mô-đun điều khiển thân xe
Canada
IC: 7812A-A2C738448
Số model : M : A2C750526
Số model : M : A2C750561
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: M3NA2C738448
Số model : M : A2C750526
Số model : M : A2C750561
Giấy chứng nhận tần số vô tuyến cho Chìa khóa và điều khiển từ xa
Canada
IC: 7812A-A2C931423
IC: 7812A-A2C931426
IC: 3248A-A08TAA
IC: 3248A-A08TDA
Trung Quốc
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
FCC ID: M3N-A2C931423
FCC ID: M3N-A2C931426
FCC ID: N5F-A08TAA
FCC ID: N5F-A08TDA
Yêu cầu về tần số vô tuyến cho Thiết bị âm thanh
Canada
IC: 3043A-UP375AHU
Hoa Kỳ
FCC ID: NT8-16UP375AHU

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok