Missing Image
Đặt chìa khóa từ xa vào vị trí như hình, với các nút bấm hướng lên trên. Đảm bảo bạn đặt chìa khóa điều khiển từ xa ở giữa giá để cốc.
Đầu trên hoặc dưới của chìa khóa phải chỉ về phía trước hoặc phía sau của xe.
Với chìa khóa đặt ở vị trí này, nhấn bàn đạp phanh hoặc bàn đạp ly hợp, sau đó nhấn nút khởi động để khởi động xe của bạn.