Image Shown Without Description
Đặt chìa khóa từ xa vào vị trí như hình, với các nút bấm hướng lên trên. Đảm bảo bạn đặt chìa khóa điều khiển từ xa ở giữa giá để cốc.
Đầu trên hoặc dưới của chìa khóa phải chỉ về phía trước hoặc phía sau của xe.
Với chìa khóa đặt ở vị trí này, nhấn bàn đạp phanh hoặc bàn đạp ly hợp, sau đó nhấn nút khởi động để khởi động xe của bạn.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay